fbpx

Це

Договір приєднання

Цей документ є Договором приєднання про виконання робіт з розробки дизайн — проекту інтер’єру (надалі — Договір), який укладаються між Фізичною особою — підприємцем Бочаровим Олександром Віталійовичем (надалі — Виконавець), та, з іншої сторони, Замовником (також — Ви, Вам).
Якщо Ви не згодні з умовами цього Договору, Ви не маєте вступати у цивільно — правові відносини з Виконавцем та замовляти виконання робіт з дизайну інтер’єрів.
Укладаючи цей Договір, Ви підтверджуєте, що маєте повну цивільну дієздатність та ознайомилися з усіма умовами Договору до його укладання, вони Вам зрозумілі та Ви погоджуєтеся з ними

1. Зміст

2. Визначення термінів:

 1. 2.1 Акцепт — дія, що підтверджує згоду Відвідувача з умовами Договору. Акцептом є направлення Відвідувачами запиту Виконавцю про виконання Робіт. Після акцепту Відвідувач стає Замовником.
 2. 2.2 Дата договору — календарна дата розміщення чинної версії Договору на Сайті Виконавця.
 3. 2.3 Дизайн — проект — це пакет файлів, що є результатом виконання робіт з розробки дизайн — проекту інтер’єру.
 4. 2.4 Замовники — фізичні особи з повною цивільною дієздатністю, що акцептували Договір та замовила у Виконавця виконання робіт.
 5. 2.5 Відвідувачі — фізичні особи з повною цивільною дієздатністю, що відвідують Сайт Виконавця з метою замовлення виконання Робіт або будь — якою іншою правомірною метою.
 6. 2.6 Роботи з розробки дизайн — проекту інтер’єру (надалі — Роботи) — це творча діяльність з розробки дизайну внутрішнього естетичного оздоблення квартир, будинків та інших жилих приміщень.
 7. 2.7 Сайт Виконавця — офіційний веб — сайт Виконавця, що знаходиться за адресою https://bodesstudio.com.
 8. 2.8 Інвойс – це документ, у якому зазначаються роботи або послуги, які Виконавець надає Замовнику, та зазначається зобов’язання Замовника на оплату цих послуг. Форма Інвойсу встановлюється Виконавцем, згідно діючого законодавства України.
 9. 2.9 Усі інші терміни, що не отримали визначення у цьому розділі, тлумачаться відповідно до ділової практики та законодавства України.

3. Предмет договору:

 1. 3.1 Виконавець зобов’язується виконати Роботи для Замовника у порядку та на умовах, визначених Договором, а Замовник сплатити Виконавцю винагороду за це.
 2. 3.2 Договір є договором приєднання, відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України, Відвідувач акцептують його відповідно до пункту 2.1. Договору.
 3. 3.3 Договір стає договором приєднання з моменту його публікації на Сайті Виконавця відповідно до Дати Договору.
 4. 3.4 Порядок обробки персональних даних Відвідувачів та Замовників, викладений у Політиці конфіденційності, що розроблена відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” та розміщена за адресою https://bodesstudio.com.

4. Порядок виконання Робіт:

 1. 4.1 Замовник направляє запит на виконання Робіт (надалі — Запит) через заповнення Google — форми на Сайті Виконавця. Запит вважається вірно наданим, якщо Замовник відповів на всі обов’язкові питання.
 2. 4.2 Виконавець відповідає на Запит протягом 5 (п’яти) робочих днів, повідомляючи Замовника за допомогою відправки повідомлення у месенджерах Telegram, WhatsApp, Viber або на електронну пошту.
 3. 4.3 Виконавець надсилає у відповіді на Запит попередній розрахунок вартості Робіт, який складається з помноження площі приміщення Замовника на вартість виконання Робіт за один квадратний метр, та примірник Технічного завдання. Моментом надання примірного розрахунку вартості виконання Робіт та примірника Технічного завдання є момент його його відправка Замовнику будь — яким зручним для Виконавця засобом зв’язку.
 4. 4.4 Замовник має надати обміри та фотографії приміщень, а також Технічне завдання, яке він розробив відповідно до примірника наданого Виконавцем. Замовник підтверджує, що він, складаючи технічне завдання, має усю необхідну інформацію про майбутні Роботи, у Технічному завданні викладені усі необхідні властивості майбутніх Робіт та в нього є можливість використовувати їх за призначенням.
 5. 4.5 Після погодження остаточної вартості Робіт та Технічного завдання з Виконавцем, Замовник має сплатити винагороду Виконавцю.
 6. 4.6 Виконавець має 5 (п’ять) робочих днів після дати отримання винагороди від Замовника для створення приватного чату у месенджері Telegram, WhatsApp або Viber.
 7. 4.7 Виконавець може додавати до приватного чату власних підрядників, співробітників, консультантів та Замовника.
 8. 4.8 Після отримання винагороди Виконавець має 5 (п’ять) робочих днів для початку виконання Робіт.
 9. 4.9 Виконавець виконує Роботи в наступному порядку:
  1. 4.9.1 Планувальне рішення – це графічний файл з пакетом креслень, в який входить обмірний план приміщення (із зазначенням площі проектованого об’єкта), 2-3 варіанти плану розміщення меблів і устаткування.
  2. 4.9.2 3D – модель – це графічний файл з тривимірною моделлю простору у кожній кімнаті з графікою і рендерингом інтер’єру, що розроблена за допомогою 3D – програм.
  3. 4.9.3 Проектна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються об’ємно-планувальні, конструктивні, технічні, технологічні рішення дизайн-проекту.
 10. 4.10 Після виконання кожного з етапів Роботи, Виконавець надсилає Замовнику результат виконаної за етап Роботи шляхом відправки графічного файлу в відповідний чат. Датою отримання результату виконаної Роботи за етап є завантаження графічного файлу до чату.
 11. 4.11 Виконавець має 90 (дев’яносто) робочих днів для виконання Робіт.
 12. 4.12 Зобов’язання Виконавця виконуються після передачі проектної документації Замовнику у будь – якому форматі та будь – яким засобом дистанційного зв’язку. Датою отримання Замовником дизайн – проекту є отримання Замовником дизайн – проекту у будь – якому форматі та будь – яким засобом дистанційного зв’язку. Датою отримання Замовником дизайн — проекту є отримання Замовником дизайн — проекту у будь — якому форматі та будь — яким засобом дистанційного зв’язку.
 13. 4.13 Роботи вважаються виконаними якісно, якщо вони відповідають Технічному завданню.
 14. 4.14 Замовник може протягом 5 (п’яти) робочих днів після дати отримання дизайн — макету направити Виконавцю лист на електронну пошту, визначену у цьому Договорі, з претензією щодо якості виконанних Робіт, знайдених звичайних та суттєвих недоліків. Якщо Замовник не направив такий лист, Сторони теж вважають, що Виконавець виконав Роботи якісно. Гарантійні зобов’язання Виконавця на дизайн — проект діють протягом 5 (п’яти) календарних днів з після дати отримання Замовником дизайн — проекту.

5. Винагорода та розрахунки:

 1. 5.1 Розмір вартості Робіт за один метр квадратний приміщення Замовника визначено на веб – сторінці Послуги Сайту Виконавця.
 2. 5.2 Замовники зобов’язуються сплатити Виконавцю винагороду 100 (стовідсотковим) авансовим платежем до початку виконання Робіт за допомогою сервісу інтернет — еквайрингу, визначеного Виконавцем або Інвойсу. Замовник має повідомити Виконавця про бажання сплатити винагороду за допомогою Інвойса, вказавши це у Запиті або повідомивши у чаті меседжера.
 3. 5.3 Винагорода сплачується у гривні, доларах США або євро ЄС на банківські рахунки Виконавця призначені для прийняття винагороди у відповідній валюті та визначені Виконавцем через сервіс оплаты LiqPay (спосіб оплати — email інвойс або посилання на сторінку оплати послуг на сайті).
 4. 5.4 Датою отримання винагороди є нарахування коштів на банківській рахунок Виконавця.
 5. 5.5 Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ними платежів. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту опублікування нових реквізитів на веб-сайті Виконавця Замовники самостійно несуть відповідальність за платежі, здійснені за старими реквізитами.
 6. 5.6 У разі дострокового розірвання Договору, Виконавець зобов’язується повернути Замовнику винагороду у повному розмірі, за винятком тієї частини, що пішла на оплату вже виконанних етапів Робіт відповідно до пункту 4.9 Договору, протягом 5 (п’яти) календарних днів на банківський рахунок Замовника з якого була здійснена виплата винагороди.

6. Відповідальність:

 1. 6.1 За невиконання або невідповідне виконання власних обов’язків Сторони несуть майнову відповідальність відповідно до діючого законодавства України.
 2. 6.2 Розмір майнової відповідальності Сторін не може бути вищим за розмір винагороди, яку Замовник сплатив Виконавцю, крім випадків пов’язаних з порушенням права інтелектуальної власності та захистом честі, гідності та ділової репутації. У цьому разі розмір та вид відповідальності встановлюється компетентним судом.

7. Форс – мажор:

 1. 7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, таких як: прийняття державними органами нормативно-правових актів, які істотно перешкоджають виконанню цього Договору, землетруси, повені, пожежі, тайфуни, урагани, військові дії, масові захворювання (епідемії, епізоотії), обмеження перевезень, заборона торгових операцій з окремими країнами внаслідок застосування міжнародних санкцій, а також при виникненні інших подібних обставин, що не залежать від волі сторін (далі — «Форс-мажорні обставини»).
 2. 7.2 Сторона, що зазнала впливу обставин непереборної сили, зобов’язана повідомити про це іншу Сторону протягом 2 (двох) календарних днів з дня настання таких обставин за допомогою будь-яких засобів зв’язку.

8. Застосовне право та вирішення спорів:

 1. 8.1 Цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Усі інші питання не визначені у Договорі регулюються відповідно до законодавства України.
 2. 8.2 Усі спори, що виникають або можуть виникнути між Сторонами вирішуються у претензійному порядку.
 3. 8.3 Сторона, яка має претензію, повинна скласти її у письмовій формі та надіслати на електронну пошту іншої Сторони.
 4. 8.4 Сторона, яка є отримувачем претензії, повинна надати мотивовану письмову відповідь на неї протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання претензії.
 5. 8.5 Усі претензії, що надсилаються будь — якими іншими видами зв’язку, крім визначених вище, не мають розглядатися.
 6. 8.6 Якщо Сторони не змогли вирішити спір у претензійному порядку, вони можуть передати його до компетентного суду за місцезнаходженням Виконавця.

9. Термін дії та внесення змін:

 1. 9.1 Договір стає чинним з моменту його акцепту Замовником та діє протягом виконання Робіт для Замовника.
 2. 9.2 Договір припиняє чинність з моменту передачі Виконавцем Замовнику виконанних Робіт будь – яким зручним Замовнику способом.
 3. 9.3 Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін шляхом повідомлення одна одної засобами дистанційного зв’язку.
 4. 9.4 Сторони мають право розірвати Договір, попередивши іншу Сторону за 5 (п’ять) календарних днів до цього шляхом надсилання письмового повідомлення будь-яким засобом дистанційного зв’язку.
 5. 9.5 Виконавець може змінити Договір у будь – який час без попереднього повідомлення та/або погодження з Відвідувачами. Зміни стають чинними з моменту їх публікацію на Сервісі додатку зі зміною відповідної Дати Договору. Виконавець не має зобов’язань щодо збереження минулих або втративших чинність версії цього Договору.
 6. 9.6 Зміни внесені до Договору не розповсюджуються на Замовників, які на цей час, акцептували Договір.

10. Заключні умови:

 1. 10.1 Виконавець не вступає з Відвідувачем або Замовником у трудові, посередницькі, агентські та комісійні відносини, а також відносини простого товариства під час укладання Договору.
 2. 10.2 Сторони домовилися, що вони не можуть передати власні права та обов’язки за Договором будь – якій Третій стороні або відмовитися від них.
 3. 10.3 Недійсність окремої частини Договору або визнання її такою, що втратила чинність, не тягне за собою недійсність інших частин та Договору в цілому.
 4. 10.4 Акцепт Договору анулює всі можливі усні та письмові домовленості, що існували або могли існувати між Сторонами до цього.
 5. 10.5 Договір укладений українською мовою в одному примірнику, який має юридичну силу при розміщенні лише на Сервісі. Українська мова буде мати перевагу при тлумачені, якщо цей Договір буде перекладений на будь – яку іншу мову.

11. Контактна інформація:

 1. 11.1 ФОП Бочаров Олександр Віталійович.
 2. 11.2 Номер запису у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 2001000000000006897 від 12.01.2021.
 3. 11.3 РНОКПП: 3491504270
 4. 11.4 Банківські реквізити:
  1. 11.4.1 Гривня – UA243220010000026004310026656
  2. 11.4.2 Долар США – UA643220010000026001300057348
  3. 11.4.3 Євро ЄС – UA663515330000026001035906067
 5. 11.5 Адреса: Україна, 71503, Запорізька обл., місто Енергодар, вул.Лісова, будинок 1, корпус 3, квартира 16.
 6. 11.6 Електронна адреса: [email protected]